• انتقال بیمار کرونایی با وانت نیسان در اصفهان ! +فیلم

    انتقال بیمار کرونایی با وانت نیسان در اصفهان ! +فیلم

    سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تکذیب انتقال بیمار کرونایی با وانت خبر داد و گفت: این تصاویر متعلق به انتقال تجهیزات بیمارستانی از جمله تشک از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر است و با اندکی دقت می‌توان متوجه این قضیه شد.