درآخرین ماه تابستانی کشور ارزش هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران رشدی ۱.۱ درصدی داشته که در ۵ ماه اخیر کمترین تورم مسکن در تهران قلمداد می شود.

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از مهم ترین عوامل در راستای دلیل کاهش سرعت رشد قیمت ها افت فروش مسکن و به عبارت اقتصادی تر آن عرضه کم در بازار بوده است.

 

شاهد این ادعا برای این دسته از تحلیلگران سقوط تعداد معاملات در شهریور ماه بوده است. این رقم در پایین ترین سطح ۵ ماهه قرار داشته و در مقایسه با ماه قبل ۲۲.۹ درصد کمتر شده است.

 

تعداد معاملات به نسبت موقعیت مشابه خود در سال گذشته نیز ۲۲.۵ درصد ریزش را تجربه کرده است. بررسی رشد نقطه ای معاملات نشان می دهد این نخستین بار در ۱۱ ماه گذشته بوده که رشد نقطه ای معاملات منفی شده است. بنابراین افت همه جانبه تعداد معاملات در پایان تابستان و کاهش تورم مسکن می تواند توضیح دهنده افت فروش معامله گران در بازار مسکن تهران بوده باشد.

 

براساس گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است: در شهریور سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به حدود ۶.۰ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳۲.۲ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.

 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۶۰۳۳ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود ۴.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های «۱۱ تا ۱۵» و «بیش از ۲۰» سال ساخت افزوده شده است.

 

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریورماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۱، ۸.۷ و ۸.۷ درصدی از کل معاملات انجام‌شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

در شهریورماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳۲.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۱.۱ و ۳۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

 

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۸۷۱.۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱۵.۰ میلیون ریال به منطقه ۱۹ تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶.۴ و ۱۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در شهریورماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۵۴.۴ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۵۵.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه (۴۳۲.۲ میلیون ریال) معامله شده و ۴۹.۴ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳.۰ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

 

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در شهریورماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در شهریورماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.