کد خبر : 21123
تاریخ انتشار : یکشنبه 22 مرداد 1402 - 12:50

گزارش پشت پرده از آخرین وضعیت صورت‌های مالی کنگین:

۷ برابر شدن سرمایه گذاری‌های بلندمدت و املاک «کنگین» در سه ماه نخست سال جاری مالی

۷ برابر شدن سرمایه گذاری‌های بلندمدت و املاک «کنگین» در سه ماه نخست سال جاری مالی
وضعیت سرمایه گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت «کنگین» در سه ماه نخست سال مالی جاری، حکایت از ۵۱۶ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان سرمایه گذاری در املاک و ۵۰۵۱ میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان سرمایه گذاری بلندمت دارد براین اساس در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال مالی قبل در ۳۰ دی ۱۴۰۱، سرمایه گذاری در املاک ۷۱۴ درصد و سرمایه گذاری‌های بلندمدت شرکت ۶۰۲ درصد رشد داشته و رقم این سرمایه گذاری‌ها عملا ۷ تا ۸ برابر شده است.
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پشت پرده، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با نماد کنگین با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیارد تومانی در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ با اعلام وضعیت صورت‌های مالی خود در دوره سه ماه نخست سال مالی جاری منتهی به دی ۱۴۰۲ میزان درآمد عملیاتی شرکت را نزدیک به ۲۶ میلیارد تومان و سود ناخالص آن را بیش از ۵ میلیارد تومان اعلام کرده است.

نگین گردشگری ایرانیان در سه ماهه اول سال مالی جاری درآمد عملیاتی ۲۶ میلیارد تومانی و سود ناخالص ۵.۲ میلیارد تومانی گزارش داد

در صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ کنگین اعلام شده است که با توجه به سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی شرکت و سود انباشته ۱۶۸۲ میلیارد تومانی آن جمع کل سرمایه و سود شرکت به  ۲۰۱۲ میلیارد تومان رسیده بود. سود  خالص سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ نیز معادل ۱۸۱ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان اعلام شده  و سود سهام مصوب نیز معادل ۱۳۵۰ میلیارد تومان تصویب شده است.

براین اساس با پرداخت سود مصوب سهام، رقم باقی مانده سود انباشته در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ به ۴۵۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان و مجموع سود انباشته و سرمایه شرکت به ۷۸۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، رقم سود انباشته شرکت در پایان فروردین ۱۴۰۲ به ۴۲۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان و مجموع سرمایه و سود انباشته شرکت به ۷۵۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان برآورد شده است.

درآمد عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه اول سال مالی منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۲ کنگین، معادل ۲۵ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان اعلام شده و در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱ معادل ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است.

بهای تمام شده درآمد عملیاتی نیز معادل ۲۰ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان و سود ناخالص معادل ۵ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان است.

وضعیت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های کنگین

دارایی‌های شرکت کنگین به ۶۳۹۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دی ۱۴۰۱ معادل ۳۶ درصد رشد کرده است. این رقم شامل ۸۲۳ میلیارد تومان دارایی جاری و ۵۵۷۵ میلیارد تومان دارایی غیر جاری است که عمدتا حاصل از سرمایه گذاری‌های شرکت دراملاک و… بوده است. جمع بدهی‌ها نیز ۵۶۴۳ میلیارد تومان اعلام شده و جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۶۳۹۸ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به پایان سال مالی دی ۱۴۰۱ با ۳۶ درصد رشد همراه بوده است.

سرمایه گذاری‌های بلندمدت و املاک «کنگین»  شتاب گرفته است

وضعیت سرمایه گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت کنگین نیز نشان می‌دهد که ۵۱۶ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان در املاک سرمایه گذاری کرده است. دارایی‌های ثابت شرکت معادل ۶۹۲۷ میلیون تومان، سرمایه گذاری بلندمت شرکت معادل ۵۰۵۱ میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان، جمع دارایی‌های غیر جاری معادل ۵۵۷۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

دارایی های شرکت کنگین پایان سال مالی دی ۱۴۰۱ – میلیارد تومان ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ – میلیارد تومان رشد – درصد
دارایی ثابت مشهود ۲.۶ ۶.۹ ۱۶۵
سرمایه گذاری دراملاک ۶۳ ۵۱۶ ۷۱۴
سرمایه گذاری بلندمدت ۷۲۰ ۵۰۵۱ ۶۰۲

براین اساس در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال مالی قبل در ۳۰ دی ۱۴۰۱، سرمایه گذاری در املاک ۷۱۴ درصد  و سرمایه گذاری‌های بلندمدت شرکت ۶۰۲ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، دارایی‌های شرکت معادل ۸۲۳ میلیارد تومان شامل ۷۵۵ میلیارد تومان دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی ها، ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت، ۳۴ میلیارد تومان موجودی نقد، ۱ میلیارد تومان موجودی کالا، ۲۹۱۹ میلیون تومان سفارشات و پیش پرداخت ها، اعلام شده است.

براساس آخرین صورت‌های مالی کنگین در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱ نیز بهای تمام شده درآمد عملیاتی معادل ۱۶۱ میلیارد تومان و سود ناخالص معادل ۱۲۸ میلیارد تومان اعلام شده است.

در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی معادل ۱۰ میلیارد و ۳۲ میلیون تومان، هزینه مالی ۲۰ میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان، سایر درآمد‌ها و هزینه‌ها ۲۵۹ میلیون تومان گزارش شده است.

در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱،  سود ناخالص ۱۲۸ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی معادل ۳ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان، سود عملیاتی ۱۲۵ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان، هزینه مالی ۶ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان، سایر درآمد‌ها و هزینه‌ها  ۴ میلیون تومان گزارش شده است. سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات یا سود خالص ۱۸۱ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان، اعلام شده است.

براین اساس سود عملیاتی هر سهم ۴۱۷ ریال، سود ناشی از عملیات در حال تداوم یا سود خالص هر سهم ۳۹۴ ریال، اعلام شده است.

سرمایه گذاری بلندمدت و املاک «کنگین» در بهار ۱۴۰۲ به ۵۵۶۸ میلیارد تومان رسید

جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت نیز در سه ماه نخست منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ معادل ۴۸۶ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان گزارش شده است. پرداخت نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود نیز معادل ۲ میلیارد تومان گزارش شده است. سرمایه گذاری در املاک نیز معادل ۴۵۰ میلیارد تومان، جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری ۴۵۲ میلیارد تومان و جریان نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی معادل ۳۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان برآورد شده است. خالص افزایش در موجودی نقدی در سه ماه نخست منتهی به ۳۱ فرودین ۱۴۰۲ معادل ۳۲ میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان،  مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۱۶۶۲ میلیون تومان، مانده موجودی نقد در پایان سال ۳۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام شده است.

در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱ نیز پرداخت نقدی بابت تسهیلات به دیگران، معادل ۵۱۸ میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان، جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری ۵۱۸ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان و جریان نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی معادل ۵۲۰ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین دریافت نقدی حاصل از تسهیلات  و فعالیت‌های تامین مالی نیز ۵۲۱ میلیارد تومان گزارش شده است.

خالص افزایش در موجودی نقدی در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ معادل ۸۰۱ میلیون تومان،  مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۸۶۱ میلیون تومان، مانده موجودی نقد در پایان سال ۱۶۶۲ میلیون تومان اعلام شده است.

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.