• آدرس غلط رسانه ملی درباره بحران صنعت خودرو

    آدرس غلط رسانه ملی درباره بحران صنعت خودرو

    به گزارش پشت پرده به نقل از جهان صنعت آدرس غلط رسانه ملی درباره بحران در صنعت خودروی ایران و تقلیل‌گرایی خاص در کاهش ریشه‌های مشکل به مسائل فرعی باعث واکنش کارشناسان شده است، زیرا در گزارش پخش‌شده اشاره‌ای هرچند گذرا به بحران ذاتی شرکت‌های دولتی که باید منطبق بر منطق بازار اداره شوند، دیده