• ویژه برنامه بومی سازی ACU و ECU در شبکه نسیم

    ویژه برنامه بومی سازی ACU و ECU در شبکه نسیم

    ACU مغز متفکر ایربگ است که فرمان انفجار و باز شدن آن را صادر می کند.این قطعه یک برد الکترونیکی است که وجود آن در ایربگ از حساسیت بالایی برخوردار و پس از ۶ سال کار تحقیقاتی توسط مهندسی کروز بومی سازی شده است. ‏