• واقعه سقیفه بنی‌ساعده

    واقعه سقیفه بنی‌ساعده

    سقیفه مکانی به شکل سکو یا سایبان بوده است که طوایف عرب برای مشورت در تصمیمات عمومی، در آن جمع می‌شدند.

  • امیرالمومنین(ع) و فتح ایران

    امیرالمومنین(ع) و فتح ایران

    فتح ایران پیروزی مسلمانان بر سلسله ساسانیان در طی جنگهای متعدد و غلبه بر سرزمین ایران بود. این فتح که از زمان ابوبکر آغاز شد، در زمان عمر به اوج خود رسید و تا سال ۳۰ ق یعنی اواسط زمان خلافت عثمان ادامه داشت، اما در زمان خلافت علی (ع) متوقف شد.