• راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفای حریق پست ۴۰۰ کیلوولت

    راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفای حریق پست ۴۰۰ کیلوولت

    با همکاری مدیریت و کارشناسان مجتمع فولاد سبا و شرکتهای سازندۀ داخلی پروژۀ EPC، طراحی، خرید و نصب و راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفای حریق اتوماتیک ترانسهای قدرت پست ۴۰۰ کیلوولت، سالن برق پست MRSS و ترانسهای پست LBSS و پست RED مورد بهره برداری قرار گرفت.