کد خبر : 1483
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 فروردین 1399 - 14:38

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه مطرح کرد: فولاد مبارکه معین کشور در مقابله با ویروس کرونا

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه مطرح کرد: فولاد مبارکه معین کشور در مقابله با ویروس کرونا
Print Friendly, PDF & Email

به منظور انجام اقدامات مؤثر و اطمینان از کنترل انتشار ویروس کرونا، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان کارگروهی با عنوان «پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا» با عضویت معاونت نیروی انسانی و سازماندهی، معاونت بهره برداری، روابط عمومی، بهداشت حرفهای ایمنی و محیطزیست (HSE)، حراست، امور اداری، مدیریت شهری، خدمات عمومی و سایر واحدهای ذیربط تشکیل شد که به صورت مستمر دستورالعمل‌های کاربردی لازم در فولاد مبارکه را تهیه می‌کند و برای اجرا، ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مینماید.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش بازتاب خبر ، اکبری محمدی تصریح کرد: تصمیمات کارگروه طبق دستورالعمل‌های واصله از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شامل به حداقل رساندن تماس کارکنان، کاهش یا تعطیلی موقت فعالیتها، ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات، تهیۀ بسته بهداشتی برای کارکنان، خرید دستگاه های تب سنج مادون قرمز، تأمین اقلام بهداشتی موردنیاز و… است. ما در شرکت فولاد مبارکه بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO) و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مهمترین عاملهای انتقال ویروس برای به حداقل رساندن خطر ابتلا تمرکز ویژه ای داشته ایم.
بنابر این گزارش، حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فولاد مبارکه نیز در خصوص اقدامات شرکت برای به حداقل رساندن تماس کارکنان گفت: طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تماس انسان با انسان و انسان با مواد آلوده از راه های انتقال ویروس کروناست؛ بنابراین به منظور کنترل بیماری، دربارۀ موارد ذیر تصمیم گیری و نتایج آن ابلاغ و اجرا شده است:
تمامی جلسات غیرضروری لغو و جلسات ضروری حتی المقدور به صورت غیرحضوری و با ویدئوکنفرانس برگزار می گردد. تمامی مأموریتهای داخلی و خارجی تا اطلاع ثانوی لغو شد. پذیرش میهمان های داخلی و خارجی لغو و پذیرش میهمان های ضروری با رعایت ضوابط بهداشتی امکانپذیر است. کلیۀ رستورانها و غذاخوری‌های شرکت به عنوان مهمترین پتانسیل انتقال ویروس تعطیل شد. ساعات کاری کارکنان ستادی و روزکار شرکت از ۵ تا ۲۴ اسفندماه به منظور حذف وعدۀ ناهار و تجمع کارکنان در رستورانها کاهش یافت. دورکاری پرسنل ستادی و روزکار از ۲۵اسفند تا ۲۲ فروردین و عدم حضور در محل شرکت برقرار شد تا ضمن کاهش تماس افراد با یکدیگر، زنجیرۀ انتقال ویروس قطع گردد و همچنین تمامی امکانات بهداشتی به بدنۀ بهره برداری شرکت اختصاص یابد. حضور در سمینارها، همایشها و نمایشگاهها تا عادی شدن شرایط لغو گردید. سالنهای ورزشی داخل و خارجی فولاد مبارکه تعطیل شد. برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و پیمانکاران تا برقراری شرایط عادی در شرکت لغو گردید. پذیرایی های غیرضروری در تمامی جلسات و به هر نحو تا اطلاع ثانوی لغو شد. معاینات دوره ای و تخصصی طب کار به جهت کاهش تماس کارکنان لغو گردید. تأمین کنندگان از حضور در شرکت منع شده اند و مقرر شده تا اطلاع ثانوی فاکتور و اسناد مربوطه را برای دفتر اصفهان ارسال کنند. تعمیرات طولانی مدت و شات دان های کلیۀ نواحی تولیدی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. کامیونهای حامل مواد اولیۀ تولید قبل از ورود به شرکت ضدعفونی، و رانندۀ آنها چک میشود.
به منظور کاهش تراکم نیروی انسانی، نسخ پزشکی پرسنل تا اطلاع ثانوی در محل شرکت اخذ نخواهد شد و برای تأیید داروی بیماران خاص با هماهنگی بیمۀ ایران، تا اطلاع ثانوی نیازی به تأییدیه وجود ندارد و برای موارد اورژانسی تمهیدات لازم در محل اندیشیده شده است. فعالیتهایی که باعث تجمع نیرو میگردد بنا به صلاحدید مدیریتهای مربوطه حذف یا محدود شد. نقل وانتقال خودرو بین فولاد مبارکه و سایر شرکتها و زیرمجموعه ها لغو شد. توزیع خبرنامه و روزنامه توسط واحد روابط عمومی متوقف شد و اطلاع رسانی صرفا از طریق فضای مجازی، کانالهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی امکانپذیر خواهد بود. تمامی رستورانهای داخل شرکت و همچنین آبدارخانه ها تا عادی شدن شرایط تعطیل شد. گفتنی است با توجه به اینکه دورۀ نهفتگی ویروس کرونا ۱۴ روز است و امکان غربالگری کامل و مطمئن وجود ندارد، در صورت ورود آلودگی به مراکز طبخ در زمان کوتاهی کلیه کارکنان شرکت درگیر بیماری می شوند و خسارت جبران ناپذیری به بار می آید.
برنامه ریزی موقت لوحه جدید شیفت کاری کارکنان شیفت کار با حذف ناهار و شام انجام گرفت. آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در قالب تدوین و انتشار پوستر، بروشور، بنر، پیامک و استفاده از کانالهای ارتباطی دیگر در اندک زمانی توسط روابط عمومی صورت گرفت. همچنین زمینه برای عدم حضور اجباری کارکنان حساس و دارای بیماریهای زمینهای فراهم شد.
مدرسیفر با اشاره به ضدعفونی کردن مکانها بهعنوان رکن دوم اقدامات مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: یکی از اصلیترین راههای کاهش خطر ابتلا به بیماری ویروسی، گندزدایی و ضدعفونی سطوح و محلهای تردد و فعالیت کارکنان است.
لذا در این حوزه فعالیتهای ذیل پس از تصویب در کارگروه اجرایی شد: گندزدایی معابر و تجهیزات با محلولهای ضدعفونی متناسب؛ ضدعفونی سرویسهای بهداشتی بهطور کامل و مرتب با محلولهای ضدعفونی؛ ضدعفونی رختکنها در ابتدا و انتهای شیفت کاری؛ ثبت حضور و غیاب کارکنان بهصورت کارتی و در مواردی با استفاده از اپلیکیشن؛ ضدعفونی تمام دستگیرۀ درها و نردهها و محل تردد پرسنل، دکمه های خودپرداز، دکمه های آسانسور، محل های در معرض تماس با محلولهای ضدعفونی، در چند نوبت در روز؛ ضدعفونی کلیه اتوبوسهای ایاب و ذهاب پرسنل، قبل و بعد از سوار و پیاده شدن پرسنل؛ قرار دادن مواد ضدعفونی در اختیار کلیۀ کارکنان و علاوه بر آن، تخصیص ماسک و دستکش به صورت روزانه برای کارکنان شیفت در محل کار و همچنین قرار دادن بستهای جداگانه شامل دستکش و ماسک قابل شست وشو در اختیار کارکنان برای استفاده در سرویس ایاب و ذهاب؛ ضدعفونی گوشیهای تلفن عمومی با محلولهای ضدعفونی در چندین نوبت در یک شیفت کاری؛ تهیۀ چک لیست برای اماکن عمومی مانند رختکنها و سرویس بهداشتی جهت ثبت تعداد دفعات ضدعفونی و نظافت؛ ضدعفونی روزانۀ فضای داخلی ساختمان های اداری و دفاتر؛ ضدعفونی پولپیت ها و اتاقهای کنترل و جرثقیلهای سقفی و… به صورت مستمر و قرار دادن تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی در دسترس کارکنان؛ ضدعفونی کلیۀ کامیونهای ورودی به فولاد مبارکه با مواد ضدعفونی در دربهای ورودی و توجیه رانندگان برای ضدعفونی دستها و داخل کامیون تا اجازۀ ورود آنها به فولاد مبارکه صادر شود.
وی همچنین به اقدامات شرکت در تهیۀ تجهیزات لازم بهداشتی و بستۀ بهداشتی برای کارکنان خبر داد و افزود: بسته های لوازم بهداشت فردی تهیه شد و در اختیار پرسنل و رانندگان ترابری قرار گرفت. دستگاههای تب سنج مادون قرمز برای محلهای موردنیاز تهیه گردید و نحوۀ استفاده از آن توسط واحد اورژانس به افراد آموزش داده شد. در گیت ورودی کارکنان، دوربین های حرارتی جهت تب سنجی آنلاین نصب گردید. این دوربین ها توسط پرسنل حفاظت فیزیکی کنترل میشود. اقلام بهداشتی و دستورالعمل رعایت نکات بهداشتی در ورودی های شرکت به رانندگان مکانیزم های سنگین تحویل داده میشود. بستۀ آموزش مقابله با کرونا و اجرای آن به صورت مجازی برای کلیۀ پرسنل تدوین شد و عملیات غربالگری کلیه کارکنان شروع گردید.
مدرسی فر در خصوص اقدامات صورتگرفته به منظور کاهش ابتلای کارکنان دارای بیماریهای زمینه ای گفت:  حضور افرادی که با تأیید طب کار و درمان دچار بیماریهای خاص و صعب العلاج هستند و حضور آنان در شرکت برای ایشان پرمخاطره است تا اطلاع ثانوی از طریق امور اداری تأیید کارکرد شده و این افراد نیازی به حضور در شرکت ندارند.
موارد یادشده خلاصه ای از فعالیتهای مربوط به پیشگیری و مقابله با ویروس کروناست و مطابق اطلاعات جدیدی که روزانه توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی منتشر میشود اقدامات جدیدی تعریف و اجرا می شود.
وی گفت: در انجمن جهانی فولاد (Wordsteel) از تجربیات فولاد مبارکه هم استفاده شده و همچنین کلیه اقدامات فولاد در حال حاضر توسط دیگر فولادسازان به عنوان الگو مورداستفاده قرار می گیرد. خوشبختانه در گزارش انجمن جهانی فولاد انطباق اقدام های شرکت فولاد مبارکه با راهنمای ارائه شده تأیید شده است.
وی افزود: امید است اقدامات انجام شده با همکاری کارکنان و سایر دستگاههای ذیربط در کاهش انتشار ویروس و قطع زنجیرۀ انتشار ثمربخش باشد.
مدرسی فر در پایان ضمن قدردانی از تمامی اعضا و مدیریتهای کارگروه مقابله با ویروس کرونا و با تشکر از همۀ کارکنان که با همکاری های خود و عمل به دستورال عملها شرکت را در صیانت از نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایۀ خود یاری می رسانند، تأکید کرد: بدون شک تمامی فعالیتهای مذکور با مشارکت همگانی نتیجه خواهد داد. پس لازم است با رعایت کامل مسائل بهداشت فردی، در پیشگیری از انتشار و انتقال بیماری ویروس جدید پیش قدم باشیم.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.